Eksjödebatt

Publicerad: 17 maj 2011

I Eksjö har det uppstått en animerad och omfattande pressdebatt i samband med att organisten Mats Larsson går i pension. Församlingens ledning har enligt uppgift ifrågasatt organisttjänstens existens och öppnat för att den skall omvandlas till en kantorstjänst. I samband denna diskussion har, enligt pressuppgifter, kyrkoherden och (åtminstone delar av) kyrkorådet tagit ställning för att den oratoriekör om runt 70 sångare som Mats Larsson har lett sedan 1987 skall läggas ner.

Om inget annat ändras i sak framöver gjorde kören sin sista insats i nuvarande form den 10 april. Då framfördes Mendelssohns ”Elias” i samarbete med Allbo Barockkör.

Farhågorna för en uttunning av det kyrkomusikaliska livet i Eksjö har i vilket fall som helst startat en engagerad debatt med lång rad inlägg i bland annat Smålands-Tidningen. Mats Larsson kommenterar bakgrunden:
– Kyrkorådet har i en nyss “framtagen” musikpolicy skrivit in att entré inte får tas upp vid konserter som församlingen är huvudarrangör för, en regel som slår direkt mot oratoriekonserterna. Utan dessa entréer finns inga planer att få ekonomin att fungera.

– Snart kommer annons om återbesättande av tjänsten jag haft […] Det är en ju organisttjänst det gäller men redan i annonsen kommer man att sväva på målet och söka efter organist eller kantor.

– En interimstyrelse är nu tillsatt i kören (som alltså inte fungerat som förening tidigare) och kommer att vara sammanhållande och ledande för körens framtid, som, kort sagt, inte kommer att återfinnas i Eksjö församling. (Källa: pressinformation)

Det finns de som hoppas på att kören skulle ”adopteras” av någon annan församling. Hur det går med den saken får framtiden utvisa. (Källor: pressinformation, Smålands-Tidningen m.m.)