Ett yrke som är en passion

Publicerad: 24 maj 2011

Många är de som har ett passionerat förhållande till sin yrkesuppgift. Kyrkomusiker till exempel.

I KMT juni möter vi en annan yrkeskategori som inte brukar betecknas med “kyrkomusiker” men som har en nära relation till en ljudmässiga vardag som är kyrkomusikerns.

Så har vi ett ärende från KMR:s förbundsfordförande Ingela Sjögren och Lärarförbundets ombudsman Anders Johansson: “Organist, kantor eller något annat?”. Det handlar om att fästa uppmärksamheten på vikten av att anställa rätt yrkeskategori för rätt uppgift. Det handlar också om att respektera lagar, förordningar och avtal inom det kyrkomusikaliska området.

Välkommen till juni månad och KMT nr 6. Tidningen utkommer 3 juni.

Henrik Tobin
Red.