Förvirring och klavikord

Publicerad: 26 juni 2011

Vilken betydelse kan skådespelartalang har för orgel- eller  klavikordspel? Joel Speerstra har forskat, reflekterat – och praktiserat!

Om en genomtänkt klavermetod minskar risken för förvirring för musikern kan man nog påstå att den nuvarande ekumeniska komplexiteten i Sverige ökar vilsenheten när det gäller tjänstgöringsplikt eller inte. Att spela eller inte, det är frågan. Med hjälp av Per Westberg och Ylva Wåhlin vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation försöker vi reda ut begreppen.

Det är sommar och då kommer KMT förstås med ett sommarkryss, signerat Mats Åberg. Ett nytt digitalt skissblock för notskrivning har lanserats. En insändarskribent aktualiserar något av förra månadens tema när det handlar om anställning av organist eller kantor.

Se där något att förgylla juli månad med.

Henrik Tobin
Red.