Medlemsskap i
Kyrkomusikernas Riksförbund

Publicerad: 22 januari 2012

Då och då får vi frågor som rör medlemskap i Lärarförbundet och KMR; hur man anmäler sig som medlem, vad som händer när man slutar sin anställning (och därmed inte automatiskt är dubbelansluten) men vill vill vara kvar i KMR och så vidare. Här kommer lite information.

I KMR finns fyra typer av medlemskap.

• Yrkesverksamma medlemmar

• Studerande medlemmar

• Pensionerade kyrkomusiker

• Fristående medlemmar

Yrkesverksamma. En punkt i ändamålsparagrafen i förbundets stadgar är att vi ska tillvarata medlemmarnas intressen i anslutning till anställning. För att på bästa sätt uppfylla detta syfte har KMR sedan många år ett samarbete med Lärarförbundet. Därför ska yrkesverksamma kyrkomusiker vara dubbelanslutna. Det vill säga vara medlem i Lärarförbundet och dubbelanslutna till KMR. Hela medlemsavgiften tas in av Lärarförbundet som sedan ger KMR bidrag till sin verksamhet. Anmälan om medlemskap görs till Lärarförbundet! Var noga med att uttryckligen ange att du ska vara dubbelansluten till KMR! Se nedan.

Studerande. På samma sätt står det i ändamålsparagrafen att vi ska tillvarata medlemmarnas intressen i anslutning till utbildning. Studerande på en kyrkomusikutbildning ska därför vara dubbelanslutna enligt samarbetsavtalet. Man blir medlem i Lärarförbundet och dubbelansluten till KMR. Medlemskapet i Lärarförbundet kostar 25:- för hela studietiden. KMR är gratis! Det är viktigt att studenterna kontaktar Lärarförbundet och KMR för att ändra medlemsform när de avslutat studierna. Anmälan om medlemskap görs till Lärarförbundet. Var noga med att ange att du ska vara dubbelansluten till KMR. Se vidare nedan.

Pensionerade kyrkomusiker. När en kyrkomusiker går i pension upphör kopplingen mellan Lärarförbundet och KMR. Men man kan fortsätta som pensionerad medlem i Lärarförbundet respektive pensionerad medlem i KMR. Har man försäkringar i Lärarförsäkringar kan man ha dem kvar även när dubbelanslutningen upphör. Man måste själv meddela att man går i pension eftersom pensionsåldern inte är på förhand given. Samtidigt som man meddelar Lärarförbundet ska man för att undvika dröjsmål också meddela KMR att man gått i pension och önskar ändra sitt medlemskap. KMR-medlemskap i kategorin “pensionär” är förbehållet den som vid pensioneringstillfället var dubbelansluten och därmed lämnat en anställning som kyrkomusiker. Övriga är fristående medlemmar även vid uppnådd pensionsålder. Ändringsanmälan i samband med övergång till pensionärsmedlemskap görs alltså både till Lärarförbundet och KMR, se nedan.

Fristående medlemmar. Många har ett stort intresse av kyrkomusik och vad som rör sig kring den. Alla som inte passar in i någon av ovanstående kategorier kan bli fristående medlemmar i KMR. Det kostar för närvarande 480:-/år och för det får man KMT, Årsbok med matrikel samt möjlighet att teckna förmånliga försäkringar hos Lärarförsäkringar. Anmälan görs direkt till KMR, se nedan.

*

Anmälan om medlemsskap i Lärarförbundet (inklusive dubbelmedlemsskap i KMR) sker till enklast via Lärarförbundets hemsida (www.lararforbundet.se; klicka på ”medlemsskap”). Denna variant gäller alltså dig som har anställning som kyrkomusiker eller om du är studerande.

Anmälan om pensionärsmedlemsskap eller fristående medlemsskap i KMR sker genom att kontakta KMR (kmr@kmr.se).

Observera också att man måste göra separat ansökan om medlemsskap i A-kassan!

Ingela Sjögren