Ett livsverk för kyrkans musik

Publicerad: 23 januari 2012

Följ med till Gotland och hälsa på hos Sven och Ingrid Wessman, ett par som under mer än 50 års tid försett Sveriges församlingar med musik. Ett svårslaget rekord.

Vidare har KMT besökt Husby församling utanför Hedemora – där finns en riktig barockpärla!

I Västerås är det dags för Orgel ’12, ett välmatat orgelsymposium. Så har avtalsrörelsen 2012 rullat igång och julkrysset fått sin lösning. Medan ledarsidan reflekterar över den uthållighet vi alla behöver.

Välkommen till KMT februari – kommer 3/2.

Henrik Tobin
redaktör