Självrespekt och integritet

Publicerad: 27 april 2012

Det har blivit dags för KMT maj (4/5). Owe Wikström är en av skribenterna i det kommande materialet om kyrkomusikerns personliga och professionella uthållighet. Här skriver han om vikten av självrespekt och integritet.

Traditionen – den har många ansikten. Som inledning till en ovanligt välmatad recensionsavdelning mediterar Hans Hellsten utifrån traditionsbegreppet i relation till några utgåvor och inspelningar. Medan Hans Davidsson skriver om den okände kändisen Georg Böhm – som bland annat var lärare till Johann Sebastian.

Välkommen till maj med KMT!

Henrik Tobin
Redaktör