En sak vet vi med säkerhet!

Publicerad: 30 augusti 2012

Hur kan vi veta det artikelförfattaren i kommande septembernummer (7/9) påstår: En sak vet vi med säkerhet? Tag och läs!

Nu är nya gudstjänst- och handböcker på gång. KMT har intervjuat Lars Åberg (ledamot i handboksgruppen för Svenska kyrkan) och Ulf Samuelsson (redaktör för nya gudstjänstboken Cecilia). Enkelhet, befrielse och stringens efterfrågar Åberg. En otroligt bra psalm- och gudstjänstbok förutser Ulf Samuelsson.

Den som säger något om sina favoritsånger berättar också något om sig själv. Läs i ledaren!

Välkommen till årets första höstmånad!

Henrik Tobin
Redaktör