God Jul och Gott Nytt år!

Publicerad: 22 december 2012

År 2012 har varit ett innehållsrikt år, något som alla besökare på denna webbplats eller läsare av Kyrkomusikernas Tidning kunnat konstatera. Vi gläder oss åt kommunikationen med er alla och ser fram emot att mötas i olika sammanhang under 2013.

Till dess önskar vi en god jul- och nyårsperiod, med både återhämtning och påfyllning.

Kyrkomusikernas Riksförbund med Kyrkomusikernas Tidning

Ingela Sjögren, förbundsordförande
Henrik Tobin, redaktör