Motioner till Ombudsmötet 2013

Publicerad: 21 februari 2013

I september är det på nytt dags för Kyrkomusikernas Riksförbunds ”riksdag” – det vill säga Ombudsmötet. Nu har motionstiden gått ut och en rad motioner lämnats in. Du läser dem i sin helhet här!

Henrik Tobin
förbundssekreterare