Materiens mirakler

Publicerad: 26 november 2013

Vi går mot jul. Den insikten öppnar också för omvälvande perspektiv för kyrkans musiker. Läs i KMT december (6/12).

Den enkla, runda rörelsen. Är det så enkelt att tala om orgel- eller pianoteknik? Stefan Ydefeldt vet mer.

Diskussionen om nya handboksförslaget fortsätter under rubriken Släpp sångerna loss! Dags för ett nytt grepp på hela handboksfrågan för Svenska kyrkan?

Den som är fackligt ansluten som anställd kyrkomusiker är dubbelansluten till Lärarförbundet och KMR. Det är Lärarförbundet som är den avtalsslutande
organisationen med många som arbetar för kyrkomusikernas bästa. Möt några av dessa i decembernumret.

Detta och lite till i nästa utgåva av tidningen.

Henrik Tobin
Red.