Nytt bilavtal för kyrkan i hamn!

Publicerad: 3 december 2013

Ett nytt bilavtal, BIL14, för kyrkans område har förhandlats och blev klart 29/11 2013. Avtalet gäller från 1/1 2014 och rör användandet av egen bil i tjänsten. Avtalet ersätter det tidigare avtalet BIA.

Avtalet avser alltså arbetstagare som använder egen bil i tjänsten efter arbetsgivarens godkännande. Arbetsgivare och arbetstagare kan – oavsett vad som sägs i det nya avtalet – träffa överenskommelse om en kombination av fast och rörlig ersättningsdel.

En nyhet i avtalet är en självriskeliminering, som innebär att arbetsgivaren vid olyckshändelse med privat bil i tjänsten betalar självrisken utan övre beloppsgräns vid utnyttjande av vagnskadegaranti eller vagnskadeförsäkring (bilen måste vara helförsäkrad för att ersättning skall kunna utgå).

Ersättningsbeloppet per körd km höjs till 3,40 kronor (från tidigare 2,90), d.v.s. med drygt 17%.

Om avgiftsbelagd parkeringsplats måste användas eller om arbetstagaren åläggs att betala trängselavgift får arbetstagaren tillbaka erlagd avgift.

Anders Johansson, Henrik Tobin