Digitalt och virtuellt

Publicerad: 7 januari 2014

Årets första nummer av KMT (kommer 16/1) tar sikte på ett ämnesområde som många efterfrågat mera information om: digitalt och virtuellt i orgelns värld.

Vad skiljer en digital orgel från en traditionell piporgel? Vilken är skillnaden mellan sampling och modellering? Är ett digitalt respektive virtuellt instrument samma sak? Frågorna är många – liksom svaren.

Mycket annat bjuder KMT januari också på: dataspel med orgeln som arena; en virtuell värld i Örby; från Stockholm till Rimini respektive USA; en musikhögskola som bygger nytt och startar om. Och så fortsätter debatten kring kyrkohandboksförslaget och andra aktuella frågor.

Henrik Tobin
red.