Larry – vem är han?

Publicerad: 3 februari 2014

Februari är här och det är dags för ett nytt nummer av KMT. Möt en ung kyrkomusiker som får kämpa med sig själv men som har visioner utöver vardagen. “Larry” brukar han kallas bland vännerna.

I Tyskland organiserar man också om. Vi får en rapport från Mecklenburg/Pommern. I Staffans kyrka, Gävle, har det varit orgelfest. Och ännu längre norrut spelar orgelelever en viktig roll.

Fler bidrag under insänt kommer också. Samt en ledare: Ett nytt scenario. Hur kan det se ut?

Henrik Tobin
redaktör