Kör och arkitektur

Publicerad: 24 februari 2014

KMT mars är här inom kort, kommer 7/3.

Läs om körens liturgiska funktion – en del av gudstjänstens arkitektur i vid mening. Kören som byggsten i det liturgiska rummet

Så har KMT hälsat på Nordens meste orgelarkitekt. Han har sitt kontor i Stockholm men hans avtryck syns i kyrkor och konsertsalar över hela Norden.

I recensionsavdelningen möter vi denna gång framför allt ett knippe hymnologiska alster: en psalmbok, en uppsättning kör- och ackompanjemangsböcker samt
en glimt från en en psalmboksstrid.

Henrik Tobin
red.