Var skall kören stå?

Publicerad: 28 mars 2014

KMT fortsätter i aprilnumret med den avslutande artikeln om körens liturgiska placering. Så möter vi en svensk kyrkomusiker som jobbar i Tyskland.

Svenska kyrkan drar igång verksamheten i det nya utbildningsinstitutet som också skall erbjuda kurser för kyrkomusiker. KMT kan berätta mer. Dessutom får vi några reflektioner om tradering, ett antal recensioner och så en ledare: Musiker och präster.

Välkommen till en ny månad med KMT april – kommer 4/4.

Henrik Tobin
Redaktör