Ett klingande arv!

Publicerad: 20 april 2014

Våra orgelinstrument, “historiska” eller inte, är ett klingande gemensamt arv. Men hur skall instrumenten kunna bevaras för kommande generationer? Vi får reflektioner i ämnet från ett sydligt perspektiv.

Kallets höga ändamål är ämnet för månadens ledare. Det är organisten i Engelbrekt som höll föredrag 1927. Hans reflektioner är fortfarande synnerligen aktuella.

Hur ser din trygghet ut i händelse av strukturomvandlingar eller ohälsa? Läs vidare i detta nummer.

En rejäl recensionsavdelning samt fler insända bidrag kring kyrkohandboken kompletterar maj-numret, som kommer 2/5.

Henrik Tobin
Red.