Perspektiv på tillvaron

Publicerad: 24 maj 2014

Vem äger perspektivet? Du? Eller äger perspektivet dig? KMT reflekterar i kommande juninummer (5/6)

Perspektiv på gudstjänsten och musiken har ett symposium i Kungsbacka ägnat sig åt.

En tysk kyrkomusiker har ett omvänt perspektiv. Han jobbar i Sverige.

Och så har vi orgelbyggaren som har ett centralt perspektiv: Allt skall bli musik, säger han.

Henrik Tobin
Redaktör