Pedagogen

Publicerad: 4 augusti 2014

Augustinumret av KMT handlar om kyrkomusikern som pedagog. Ledaren nämner några viktiga egenskaper som en pedagog bör ha. Sverker Lindblad resonerar kring villkor för musikpedagogik i sin barndoms 1950-tal jämfört med idag.

Stor erfarenhet av pedagogisk gärning har Anders Bondeman (bilden) och Gunnel Nilsson. Läs deras berättelser och dessutom kloka tankar om a cappellasången, författat av Ingemar Månsson, i KMT som kommer den 15/8!

Kerstin Odeberg
tf redaktör