Tick och tack

Publicerad: 1 februari 2015

Tiden tickar på. Det går mot kyrkans fasteperiod. KMT anknyter till den tiden på året
med en artikel om dansvisan som blev passionskoral.

Så har vi ett under i Leipzig, från en för kyrkomusiker välkänd miljö och en händelse
som förbryllar och förundrar. Läs novellen!

Tiden ja, den tickar på. Men är tid en indelning på en rak tidslinje? Eller kan den beskrivas som en cirkelrörelse.
Och vad för tidsuppfattningen för konsekvenser i vardagen eller i yrkeslivet? Ledaren reflekterar.

Bland allt övrigt i tidningen märks också många lediga jobb just nu. Ta en titt!

Avslutningsvis: inget tick utan tack! Med detta nummer tar ordinarie redaktör åter redaktionsstolen i besittning. KMT säger därför
ett stort och varmt TACK till Kerstin Odeberg som i egenskap av vikarierande redaktör på ett förnämligt sätt lett tidningens öden under de senaste halvåret!

Henrik Tobin
Red.