En ny modell: 80-90-100

Publicerad: 16 mars 2015

På arbetsmarknaden finns en modell för hur nedtrappning i arbetslivet inför annalkande pensionsålder kan se ut. Den brukar benämnas 80-90-100-modellen.

Sedan några år tillbaka har förhandlingar förts mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och de fackliga parterna om att införa denna modell för användning inom Svenska kyrkans församlingar. Nu har en gemensam rekommendation i frågan utfärdats.

Syftet med den nya rekommendationen är att erbjuda äldre arbetstagare minskad arbetstid för att öka förutsättningarna för  att kunna arbeta till pensionsavgång och/eller att underlätta vid framtida generationsväxling och/eller att underlätta strukturförändringar inom Svenska kyrkan.

I korthet innebär modellen att tillsvidareanställda som arbetar heltid erbjuds att minska sin arbetstid från 100 % till 80 % och därvid få 90 % av sin heltidslön. Den tjänstepensionsgrundande lönen är oförändrat 100% av lönen före arbetstidsminskningen. Möjligheten omfattar även tillsvidareanställda som arbetar deltid enligt samma grundprincip.

Villkoret för att kunna komma ifråga för denna arbetstidslösning är man fyllt 62 år. Modellen gäller i princip under 3 år, dock längst t. o. m. 67. Det finns i detta sammanhang ytterligare detaljer som framgår av den nådda överenskommelsen. Fullständig information kan hämtas på www.kmr.se under Facklig information.

Anders Johansson, Henrik Tobin