Rättelse

Publicerad: 27 augusti 2015

I Henrik Tobins artikel om kyrkohandboksarbetet inom Svenska kyrkan (KMT augusti) finns ett felaktigt årtal. Det dokument som ger utgångspunkter för revisionen av kyrkohandboken 1986 heter Teologiska grundprinciper för arbetet i 2006 års kyrkohandboksgrupp, och inget annat.