Fokus på ledarskap

Publicerad: 28 augusti 2015

Milke Falk leder repetition i Uppsala Domkyrka. Foto: Jonas Tobin

Kyrkomusikerna är ledare för den största frivilliggruppen i Svenska kyrkan; körsångarna. Detta ledarskap innehåller många delar; musikaliskt-tekniska frågor, rekrytering, planering, metodik med mera, med mera!

KMT nr 9 har fokus på ledarskap. Vi möter David Blücher som är vd för HSB Mölndal, där man fått ett fint pris för sitt arbete med ”Den goda arbetsplatsen”.

I de nya organisationer i Svenska kyrkan som växer fram över hela landet behövs ofta ett ledarskap på mellanchefsnivå. Möt två kyrkomusiker med arbetsledning som en del av sitt arbete.

I två artiklar kommer Gunno Palmquist att leda oss genom Gloria av Antonio Vivaldi och Magnificat av J S Bach. Vad behöver jag tänka på när jag studerar in dessa verk med kören?

Välkommen till KMT nr 9 den 4 september!

Kerstin Odeberg
t f redaktör