Var rädd om människor!

Publicerad: 2 februari 2016

rickard_astrom

”Sjungande barn är nyckeln till demokrati!” Så skriver Joakim Olsson Kruse i ledaren i KMT nr 2 och han fortsätter: ”Körsjungande barn och unga erfar så mycket mer än bara sång! De lär teamwork, att ha respekt för varandra, att lyssna och samarbeta, lär sig vänta på sin tur för att släppa fram andra.”

Vidare berättar vi om musikern Rickard Åström som har varit del i ett forskningsprojekt kring musikens biologiska betydelse för oss. Stort genomslag häromåret fick studien som visar att gemensam sång även ger gemensam hjärtrytm. Rickard har jobbat vidare med musikens betydelse för välbefinnande och varit med och tagit fram en app, som just lanserats, där musik hjälper kroppen att slappna av. Ett spännande forskningsområde handlar om läkning av brustna hjärtan. Läkning tar tid, rätt redskap och förutsättningar behövs.

Vad mera? Bland annat ”Vi fick ny orgel del II” och recensioner av böcker skivor och nyutgivet notmaterial.

Välkommen till KMT nr 2 som kommer fredagen den 5 februari!

Kerstin Odeberg
redaktör