Publicerad: 30 maj 2016

NKS2016

Stipendium till studenter som bedriver kyrkomusikaliska  heltidsstudier i Sverige

Kyrkomusikernas Riksförbund erbjuder ett antal stipendier á 1000 SEK för deltagande i Nordiskt Kyrkomusiksymposium 2016 i Göteborg.

Utbetalning sker genom att deltagaravgiften reduceras till 1700 kronor.

Intresse anmäls via mail till kmr@kmr.se. Skriv namn och fullständigt personnummer. Med vändande post får du då en länk som ska användas för anmälan via nätet. Obs! att antalet stipendier är begränsat.

Ingela Sjögren
Förbundsordförande