Pensionsförhandlingar för anställda inom kyrkan

Publicerad: 28 september 2016

Pensionsförhandlingar om ett nytt helt avgiftsbestämt avtal för anställda inom kyrkan har nu dragit igång på allvar efter det att arbetsgivarorganisationen sade upp nuvarande pensionsavtal till att upphöra den 31 december 2016.

Nuvarande avtal är avgiftsbestämt för lönedelar upp till ca 37 000 kr per månad. För inkomster därutöver är avtalet förmånsbestämt. Arbetsgivaren vill nu anpassa pensionsavtalet till vad som gäller på övriga arbetsmarknaden, d v s en helt avgiftsbestämt avtal vilket inte är särskilt häpnadsväckande säger Annica Pettersson pensionsförhandlare på Lärarförbundet. Det som jag däremot är starkt kritisk emot är arbetsgivarens förslag till vilka som ska omfattas av det nya avtalet.

Arbetsgivaren vill i det här fallet att alla som är yngre än 60 år vid ikraftträdandet ska omfattas av det nya pensionsavtalet. Det har egentligen ingen betydelse för de som har en lön under det sk basbeloppstaket (7,5 inkomstbasbelopp) och som under sin yrkesverksamma tid inte kommer över detta tak . Men för de av våra medlemmar som gör en lönekarriär kan en övergång till ett helt avgiftsbestämt pensionsavtal få stora konsekvenser för pensionsnivån. Det normala vid tidigare pensionsförhandlingar inom andra sektorer är att de som vid det nya avtalets ikraftträdande är 28 år eller äldre fortsätter att omfattas av tidigare pensionsavtal.