Svenska kyrkans handboksarbete

Publicerad: 1 februari 2017

KMR:s förbundsstyrelse har vid sitt sammanträde 2017-02-01 aktualiserat förbundets tidigare förhållningssätt i relation till Svenska kyrkans pågående kyrkohandboksarbete. Förbundet som sådant har haft synpunkter på själva processen, men har valt att inte ta ställning till kyrkohandbokens musikaliska avvägningar eller enskilda moment.

Förbundsstyrelsen beslutar uttala att detta ställningstagande fortfarande gäller.