Rekrytering

Publicerad: 2 mars 2017

skor_gosskor

Mars och aprilnumren av KMT kommer att handla en hel del om rekrytering. I marsnumret skriver Joakim Olsson Kruse, organist i Västerås domkyrkoförsamling, med bland annat ett särskilt ansvar för gosskörverksamheten. ”Att rekrytera pojkar till körsång tar tid”, skriver Joakim. Vad behöver gosskörledaren tänka på? Vad är långsiktigt hållbart?

Inblick i tysk barnkörverksamhet ges i ”Körarbete med barn utan kyrklig eller religiös bakgrund.” Här kan vi känna igen oss i mycket.

Ledaren ställer sig frågan ”För få för uppdraget?” 

Detta och en hel del annat i KMT nr 3 som kommer fredagen den 3 mars.

Kerstin Odeberg
red