Tema: Rekrytering

Publicerad: 31 mars 2017

rekrytering

Aprilnumret av KMT fortsätter på rekryteringsspåret. Vi besöker Löftadalens pastorat i norra Halland, som tar ett ordentligt tag om musikundervisningen med sina nästan 50 elever. Vidare berättar organisterna i Lidingö om församlingens orgelskola. Hur har det gått i Härnösand, som länge bedrivit ett aktivt arbete med att stödja orgelundervisning?

I Lunds stift tog stiftsstyrelsens arbetsutskott för några år sedan inititativ till kontraktskonsulenter för rekrytering med fokus på orgelundervisning. Det blommar i rekryteringsrabatten! Och hur ser skolorna, som utbildar kyrkomusiker, på framtiden?

Som en uppföljning av marsnumrets artikel om att få pojkar att trivas i körsången, bidrar ett antal körledare nu i aprilnumret med ”Mitt bästa gosskörtips” Om tipsen även är aktuella för oss som inte har gosskör? Ja, absolut!

Välkommen till KMT nr 4 som kommer fredagen den 7 april!

Kerstin Odeberg
red