Medling för nytt tjänstepensionsavtal inom Svenska Kyrkan

Publicerad: 18 april 2017

mathias_astrom

Tyvärr står vi långt ifrån varandra i ett antal frågor, säger Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström.

Förhandlingarna om ett nytt tjänstepensionsavtal för Svenska kyrkan, vilket bland annat omfattar drygt 2500 av Lärarförbundets medlemmar går trögt. För att komma vidare har Lärarförbundet, de andra parterna på arbetstagarsidan och arbetsgivarorganisationen gemensamt begärt medling.

Lärarförbundet har tillsammans med ytterligare sex fackliga arbetstagarorganisationer och Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation nu vänt sig till Medlingsinstitutet med en begäran om frivillig medling. Syftet är att komma vidare i förhandlingarna kring nytt tjänstepensionsavtal.

Förhandlingarna kring ett nytt avgiftsbestämt tjänstepensionsavtal har pågått sedan början av 2016.

– Vi har tillmötesgått arbetsgivarens önskemål om att gå från ett förmånsbestämt tjänstepensionsavtal, säger Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet. Tyvärr står vi långt ifrån varandra i ett antal frågor. Den mest betydelsefulla frågan handlar om vilka medarbetare som ska omfattas av det nya avtalet och vilka som ska ligga kvar i nuvarande, säger Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet.

Lärarförbundet och de andra parterna på arbetstagarsidan efterfrågar längre övergångsperioder jämfört med vad arbetsgivaren velat gå med på i avtalsförhandlingarna.

– För att säkerställa att ingen arbetstagare ska riskera att få en kraftigt försämrad pension är långa övergångsperioder kutym på svensk arbetsmarknad. Arbetsgivaren vill istället ha en kort övergångsperiod vilket vi från Lärarförbundet motsätter oss, säger Mathias Åström.

Frågor och svar

Hur påverkar detta mig som medlem?

För dig som medlem och anställd inom Svenska Kyrkan så fortsätter du för närvarande att omfattas av nuvarande gällande pensionsavtal. Det är först när ett nytt avtal är på plats som vi kan se vem eller på vilket sätt ett nytt avtal eventuellt påverkar dig.

Vad händer nu?

Två opartiska medlare kommer att utses. En på förslag från Lärarförbundet och de andra sex fackliga organisationerna och en på förslag från Arbetsgivarorganisationen. Medlarna kommer därefter att sätta sig i frågan och träffa de olika parterna för att få parternas syn på läget. Därefter kommer medlarna föreslå förslag till lösning.

Lärarförbundet kommer självklart att så snart vi har någon ny information att informera dig som medlem. Har du frågor kring pension eller något annat som berör din anställning är du välkommen att kontakta Lärarförbundet Kontakt 0770-33 03 03, alla dagar 8-17.

Svenska Kyrkan har drygt 20 000 medarbetare varav du är en av Lärarförbundet 2 512 medlemmar.

Go to Top