KMT i ny layout

Publicerad: 28 april 2017

nya_kmt2017

Layouten ser annorlunda ut i och med majnumret av KMT. Innehållet, artiklarna, finns fortfarande i skärningspunkten mellan kyrkomusik, teologi och liturgi. I majnumret berättar ett trettiotal kyrkomusiker i Göteborgs och Luleå stift hur de arbetar med psalmsången. Vad ser de för framgångsfaktorer för en levande psalmsång? Vad ser de för orosmoln för en levande psalmsång?

Orgelbyggare Jan Börjeson skriver om durtersen, ett viktigt vertyg för renare musik.

Nu i maj är det 150 år sedan Elfrida Andrée tillträdde som domkyrkoorganist i Göteborg. En av hennes efterträdare, Henrik Cervin, skriver om Elfrida.

Välkommen till KMT nr 5 som kommer den 5 maj

Kerstin Odeberg
red