KMT juni

Publicerad: 31 maj 2017

kmtjuni

Våren och försommaren är körresornas tid. Mycket förberedelsearbete ligger bakom en resa. Olaus Peetri Vocalis i Örebro har en spännande resa framför sig i början av juli.

I höstas utsågs Marie Nordenmalm J:son Lindh till Årets körledare. Marie är organist i Nora bergslags församling, också den församling hon tog sina första steg mot att bli kyrkomusiker.

På temat Reformationsjubileet 2017 skriver Markus Hagberg skriver om Den svårförstådda reformationen. Dessutom anmäls tre böcker om Martin Luther.

Så presenterar sig stiftsföreningarna i Västerås och Strängnäs stift.

Välkommen till KMT nr 6 som kommer fredagen den 2 juni!

Kerstin Odeberg
redaktör