Om SD:s annonsering i KMT

Publicerad: 3 september 2017

Lämpligheten i att Sverigedemokraterna fick införa en annons i septembernumret av Kyrkomusikernas Tidning, KMT, har ifrågasatts i sociala medier och i brev till redaktionen. Man har frågat sig om tidningen helt saknar moralisk kompass då man genom att upplåta annonsplats bidrar till att normalisera en odemokratisk och rasistisk organisation. Andra har uttryckt att ett svårt publiceringsbeslut ändå blev rätt.

Vi förstår reaktionerna och beklagar uppriktigt att flera medlemmar blivit illa berörda av annonspubliceringen.

Tillsammans med ledningen för KMR kom vi fram till att vi inte skulle vägra SD annonsplats. Vi valde att i beslutet följa principen att samtliga nomineringsgrupper som är representerade i kyrkomötet ska behandlas lika. Då hade vi ännu inte sett annonsen. Den hade fortfarande kunnat falla på grund av sitt budskap, om det exempelvis hade varit uttryckligen rasistiskt eller kränkande. Nu skilde sig annonsens formulerade budskap inte mycket från den innehållsliga poängen i annonsen från en annan nomineringsgrupp i samma nummer av tidningen.

Det är naturligtvis viktigt att alla medlemmar i KMR som har en uppfattning i den här frågan låter redaktionen och KMR:s förbundsstyrelse höra den.

Vi hoppas att den diskussion som annonspubliceringen medfört sporrar oss alla till att inspirera körmedlemmar och alla vi känner till att gå och rösta på söndag!

Bo Silfverberg, redaktör, KMT
Ingela Sjögren, ansvarig utgivare, KMT