Annonsering på KMRs hemsida och i KMT

Publicerad: 5 september 2017

Vid KMRs ordinarie förbundsstyrelsesammanträde 170905 gjorde styrelsen följande ställningstagande:

“FS beslöt enhälligt

  • att       på hemsidan skall med omedelbar verkan inte förekomma partipolitisk (motsvarande) annonsering.
  • att       i övrigt inte medge vidare sådan annonsering.
  • att       i samband med nästa FS diskutera lämpliga framtida förhållningssätt i frågan.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.”