Hög tid att lyfta kvinnliga tonsättare

Publicerad: 30 mars 2020

kmt2004

Hur står det till med musikrepertoaren i er församling? I en tid när ungefär varannan minister är kvinna så är fortfarande över 93 procent av musiken som spelas på svenska konserthusscener skriven av män. När det gäller kyrkomusik finns inga tillförlitliga mätningar. Men det skulle inte förvåna om de siffror som Kvast (Kvinnlig Ansamling av Svenska Tonsättare) har tagit fram för konserthusen även speglar kyrkomusikrepertoaren i Sverige.

I KMT nummer 4/2020 står de kvinnliga tonsättarna av kyrkomusik i fokus. Musikhistorikern Wolfgang Undorf skriver om undanträngning av kvinnliga kompositörer, utbildningstraditioner som gynnat män och omedvetenhet om kyrkomusikens genusfrågor. Men han ger också tips på var och hur man kan hitta den äldre kvinnliga kyrkomusiken. Wolfgang är också en av koristerna i Gustaf Vasa kyrkokör där han tillsmannans med körledaren Lars Fredén arbetat för att räta till musikrepertoaren.

Vi intervjuar också kompositören och kyrkomusikern Maria Löfberg som efterlyser fler beställningar av ny kyrkomusik, vilket har visat sig vara ett bra sätt att jämna ut repertoaren. Slutligen möter vi kyrkomusikerna Unni Eriksdotter och Katarina Rudérus från Ösmo-Torsö församling. De kommer att göra 2021 till ett år där kvinnligt komponerande uppmärksammas, men även kvinnliga rättigheter och kvinnlig kreativitet i största allmänhet. Det sker i samband med hundraårsjubileet av genomförandet av kvinnlig rösträtt.