Det svenska ”orgelundret”

Publicerad: 4 juni 2020

kmt2006

Välkommen till ett temanummer om svenska orglar i världsklass. Till att börja med har vi de unika orglarna från 1700-talet och början från sekelskiftet 1700/1800. Få länder har så många bevarade orglar från den här tiden som Sverige. Därför finns det också ett stort internationellt intresse för dem.

1700-talsorglarna är tillverkade med omsorgsfulla hantverksmetoder och har en klangkvalitet som går utöver det vanliga. Från mitten av 1990-talet har forskare från Göteborg Organ Art Center och Riksantikvarieämbetet noga inventerat 1700-talsorglarna i Sverige. Data om orglarna har under flera år funnits tillgängliga för forskare.

Sedan början av året presenterar Göteborg internationella orgelakademi också skatten av 1700-talsorgler för en bredare publik. Av 20 stycken inventerade orglar har man valt ut de 10 intressantaste som visas upp i filmer på webben. Här finns ”walk-trough-filmer”, improvisationer och intervjuer med människor som har en stark relation med orglarna.

Byggandet av Göteborgs konserthusorgel har nu hunnit halvvägs. I sommar fortsätter installationen av orgelns 8 000 pipor. Nästa sommar finjusteras piporna för att uppnå maximal tonstyrka och klangfärg. Orgeln byggs på orgelverkstaden Rieger Orgelbau i Österrike. KMT har intervjuat Hans Davidsson, projektledare, orgelprofessor och organist i Älvsborgs församling, och vi rapporterar från bygget.

Vi har också besökt Acusticum i Piteå som har en av världens modernaste orglar. ”Orgel Acusticum” har en Bachorgel som kärna med barockregister och franska register. Men orgeln är också utrustad med avancerad digital teknik, vilket bland annat gör det möjligt att fjärrspela på orgeln från olika platser runt om i världen och skapa helt nya klangbilder.