KMT rapporterar från pilotprojekten

Publicerad: 8 december 2020

2012_S1
Tre församlingar i olika delar av landet har provat en ny arbetstidsmodell för kyrkomusiker – de så kallade pilotprojekten. I det här numret besöker vi dem – Västermalms församling i Stockholms innerstad, Alingsås församling och Fryksände pastorat i Värmland.

Vi har frågat kyrkomusiker och kyrkoherdar vilka effekter de upplever av det nya sättet att budgetera tid med hjälp av ett verktyg. Är samsynen bättre, transparensen större, arbetsbelastningen rimligare och arbetsfördelningen mer rättvis?

Björn Eriksson, kyrkomusiker i Alingsås församling, tycker att kyrkomusikerna har börjat prata mer med varandra för att få ihop församlingens musikbehov och musikverksamhet. Det gör att man kan utnyttja musikernas starka sidor mer.
Björns chef – kyrkoherde Katarina Egfors Härning – ser pilotprojektet mer ur ett arbetsmiljö- och hälsoperspektiv.
– Pilotprojektet har gjort arbetstiden synlig för oss och vi har börjat diskutera vad som är rimlig arbetstid för olika arbetsuppgifter.

För Ros-Mari Stenmark i Fryksände pastorat i Värmland tycker att det har blivit tydligare vad som förväntas av henne från arbetsgivaren.
– Jag har också fått grepp om hur mycket jag arbetar. Och det är bra för mig som har erfarenheter av att gå in i väggen.

I Västermalms församling har introduktionen av den nya arbetstidsmodellen varit lite mer komplicerad. Dels för att det är en större församling med mer verksamhet, dels för att församlingen bildats av tre sammanlagda mindre församlingar med olika traditioner och modeller att beräkna arbetstid.
– Det är ett logistiskt pussel som ska läggas och jag tycker nog att man borde ha delegerat mer till kyrkomusikerna, säger Karin Skogberg Ankarmo, organist och samordnare för pilotprojektet i Västermalm.
Men hon ser också fördelar.
– Resurserna kan användas mer effektivt, fördelningen av arbetsuppgifter har blivit mer rättvis och risken för att ”trycka in arbetsuppgifter” minskar, säger hon.