Nytt avtal och stor körundersökning i KMT

Publicerad: 4 januari 2021

KMT2101

Avtalet för kyrkomusiker är nu klart.
– Det var en förhandling med brant uppförsbacke och som drog ut på tiden. Arbetsgivarorganisationen yrkade på en rad försämringar, bland när det gäller regler för orgelskor, kläder och utvecklingstid. Men det var värden vi lyckades försvara och behålla, säger Nils-Gunnar Karlson, förbundsordförande i KMR.
I övrigt följer avtalet det så kallade märket och ligger väl i linje med övriga avtal på den svenska arbetsmarknaden. I tidningen kan du läsa mer om avtalets innehåll och konstruktion.

Pilotprojekten om kyrkomusikernas arbetstid, som vi skrev om i förra numret av KMT, är nu utvärderade. Nästa steg blir att göra pilotprojektets metoder och verktyg tillgängliga för alla pastorat som vill använda dem. En arbetsgrupp är tillsatt för att detta ska bli möjligt.

I det här numret av KMT kan du också läsa om undersökningen ”Vi älskar att sjunga”, som Körsångsförbundet har gjort. De senaste åren har antalet körsångare i Svenska kyrkan minskat något, men fortfarande är intresset stort. Det som däremot kan väcka oro är det stora tappet bland ungdoms-körsångare. Ytterligare en sak som utredningen tar fasta på är den många gånger bristfälliga kontakten mellan präster och körer. Här finns en stor förbättringspotential – inte minst när det gäller att klargöra förväntningar och reda ut missförstånd, menar undersökningen.

Läs också om kyrkomusikern Karin Runows nya musikal för barn, ”Den försvunna psalmskatten”. Karin skrev en kandidatuppsats om de mest populära psalmerna bland vuxna och barn. Den visade att barnen inte har koll på de gamla klassiska psalmerna. För att öka psalmkunskapen bland barn skrev Karin den nya musikalen, som tyvärr får vänta på sitt uruppförande på grund av Folkhälsomyndighetens restriktioner.