Babysång och sång på förskolan

Publicerad: 27 januari 2021

kmt2102

I februarinumret av KMT inleder vi vårens stora körtema där vi i varje nummer kommer att fokusera på ett av stegen i körtrappan. Vi börjar med de yngsta rösterna och i tidningen kan du läsa ett reportage om babypsalmsång i danska kyrkor. I flera församlingar kan bebisar och deras föräldrar bekanta sig med de vanligaste psalmerna och kyrkorummet i en sinnlig och lugn miljö. En positiv effekt av verksamheten är att många barn och föräldrar knyter band med församlingen på ett tidigt stadium i barnens liv.

Ett annat reportage försöker ringa in vad kvalitet i förskolans sångverksamhet består av. Utgångspunkten är sångstunder på förskolan där professionella sångcoacher med förankring i olika genrer leder sångövningar och sånglekar med barnen. Satsningen går under namnet ”Att låta på olika sätt” och drivs av Musik i Syd och Rösträtt i Region Skåne och Region Kristianstad.

Elinor Fryklund, operasångerska och en av coacherna, säger att det handlar om att barnen tidigt ska tillägna sig en bra sång- och röstteknik på ett lekfullt och lustfyllt sätt. Lunds universitet har följt verksamheten.

– Vi har fastställt kvalitetskriterier för sång med förskolebarn, oavsett genrer. Vi har också undersökt om det finns någon skillnad mellan förskola och grundskola i det avseendet, säger David Johnson, en av forskarna.

KMT nummer 2/2021 tar även upp en viktig skrivning i Kyrkans avtal 20 som handlar om utvecklingen av kyrkomusiken. KMR:s förbundsordförande Nils-Gunnar Karlson menar att skrivningen är mer aktuell än någonsin:

– Genom åren har vi har haft stor nytta av den i samtal med arbetsgivaren på lokal nivå, bland annat när det gäller frågor om rekrytering och kompetensutveckling.