Gehrmans Musikförlag – äldst, störst och bredast

Publicerad: 23 februari 2021

Gehrmans är det äldsta musikförlaget i branschen som ger ut kyrkomusik. Det är också det största, med en bred utgivning. Användbart, sångbart och hållbart över tid är rättesnöret för utgivningen. KMT har träffat Karin Ekedahl, chef för utgivning och produktion.

Karin Ekedahl, Gehrmans

Noter till Roxette. Gehrmans Förlag har ett brett utbud.  ”Som produktionsansvarig får man vara öppen för väldigt mycket musik”, säger Karin Ekedahl.

Bara ett stenkast från Södermalm längs E4 söderut ligger Gehrmans Musikförlag i ett kontorsområde. Karin Ekedahl, chef för utgivning och produktion, tar emot oss i ett öppet kontorslandskap. Karin arbetade tidigare med musikutgivning på Verbum där hon bland annat projektledde produktionen av ”Psalmer i 2000-talet”. När Verbum lade ner sin musikutgivning år 2010 började hon istället arbeta på Gehrmans Musikförlag och är numera chef för utgivning och produktion.

– Jag är kyrkomusikerbarn. Min mamma var kantor i Härkeberga, Litslena och Husby-Sjutolfts kyrka i Uppland. Hon var också skolkantor och en mästare på att dra ihop körer. Redan som barn blev jag ”tvångsrekryterad” till kyrkokören och musik har alltid varit en självklar del av mitt liv, berättar hon.

Gehrmans är det äldsta förlaget i branschen. Det startade redan vid förra sekelskiftet av Carl Gehrman. Nyligen firade förlaget 125 år. Vid tiden för grundandet spelades musiken in på vaxrullar och till en början gav förlaget mest ut populär schlagermusik.
Efter hand fick orkestermusiken allt större utrymme och den utgör idag 30–40 procent av förlagets utgivning tätt följd av körmusik.

Gehrmans

Gamla utgivningar förvaras i ett plocklager.

Förutom orkestermusik och körmusik utgör läromedel ett av de tre benen som Gehrmans vilar på. Genom åren har Carl-Bertil Agnestig givetvis varit en storsäljare. Idag säljs betydande upplagor av läromedlen ”Orgelpuls” av Anne-Lise Lindberg-Sjödin och ”Spela med hela kroppen” av Eva Nivbrant Wedin.

På körsidan är Sensus-serien en av storsäljarna. Serien innehåller både egen utgivning och musik från andra kända förlag. För organister finns ett motsvarande abonnemang med namnet Gränslöst. Det innehåller bruksmusik för olika tillfällen, främst bröllop, begravningar och dop.

Gehrmans har ett musikråd som består av fyra till sju personer som träffas en till tre gånger per termin. Vid dessa tillfällen sjunger och spelar man igenom körmusik som kan bli aktuell att ge ut. Gruppen leds av Lisa Carr, nationell verksamhetsutvecklare för kör, musik och kultur på Sensus. Tre av medlemmarna är kyrkomusikerna EvaMarie Agnelid, Ewa Lena Kansbod och Leif Tullhage.

För orgelmusiken har Gehrmans ett nätverk av externa lektörer. En viktig person i detta sammanhang är Per Gunnar Petersson, tidigare kyrkomusiker och tonsättare, idag pensionär. Per Gunnar är redaktör för serien Gränslöst som förutom orgelmusik innehåller en hel del solosång.

När det gäller kriterier för utgivningen av musik säger Karin Ekedal att musiken ska vara harmoniskt korrekt, ha textliga kvalitéer samt vara användbar och sångbar. Den får exempelvis inte gå högt för i tenor- och sopranstämmorna.

– Däremot är svårt att sätta fingret på vad det är som utgör kvalitet. Ett krav är dock att musiken ska vara hållbar över tid… Men naturligtvis finns det undantag, som till exempel musik som mer har karaktären av ”dagsländekvalitet”.

– Den kan också vara värd att ge ut. Ibland finns det finns en stor efterfrågan även på sådan musik, och det är inte alltid lätt att spå hur efterfrågan kommer att se ut i längden.

För att hålla koll på vad som efterfrågas bland körledare och organister är Karin ute mycket.
– Jag försöker att vara med på stiftsammankomster, Sensusträffar och olika symposium och konvent. När vi finns på plats med utställning och representanter från förlaget får vi en bra uppfattning vad folk köper.

Karin Ekedahl, Gehrmans

Gehrmans Musikförlag har arbetat med många kända musiker. I ett av samtalsrummen sitter foton av dem på väggen.


Är det någon musik som saknas i utgivningen?

– Det finns en förvånansvärd stor efterfrågan på musikaler. Sedan finns det alltid ett stort behov av lätta och användbara arrangemang som går snabbt att öva in.

När Karin blickar tillbaka på förlagets utgivning ser hon några tydliga trender:
– På 1970-talet var engelska och amerikanska carols populära. Senare under 90-talet fick folkmusiken stort inflytande. Några exempel är Per Harlings Träd in i dansen och Hans Kennemarks I välsignan och fröjd.

Närmare i tid blev sånger med vackra klanger och anglikansk kyrkomusik inne. Karin blir ofta förvånad över vilken typ av bruksmusik som slår. Ibland är det inte alls så strömlinjeformat som man skulle kunna tro.

Och vilka är dina egna favoriter?

– Själv arbetar jag mycket med körmusik, både i jobbet och på fritiden som körsångare. Idag finns det så otroligt mycket bra samtida körmusik. Jag tycker bland annat om barock. Men när det kommer till kritan är jag nog rätt bred i min musiksmak. Som produktionsansvarig får man vara öppen för väldigt mycket musik.

Text och foto: Lars Bergström

Tre storsäljare i utgivningen
1) Vi spelar piano
2) Förklädd gud
3) Sommarpsalm