Välkommen till ett nummer om barnkörsång

Publicerad: 2 mars 2021

kmt_2103

KMT fortsätter serien om körtrappan och nu har vi kommit till barnsången. En stor auktoritet på området är naturligtvis Gunnel Fagius som har lyckats förena sångmetoder, repertoar och vad forskningen säger om barns röstorgan. Hennes budskap är ”sjung med barn på deras egna villkor”. Barn av idag har mer tillgång till musik än någonsin tidigare. Men förebilderna är oftast vuxenröster som ligger alldeles för lågt för barnens tonregister.

I intervjun med KMT pratar Gunnel också om den samhällsutveckling som har lett till den gradvisa nedmonteringen av barnsången i grundskolan. 1955 fick musikämnet en annan och bredare inriktning på sångens bekostnad. 1969 försvann inträdesproven i musik för förskollärare och klasslärare och 2011 fick musikämnet ge plats åt matematik och svenska efter den starka fokuseringen på skolans kärnämnen i samhällsdebatten.

Kungliga Musikaliska Akademien, KMA, har därför tagit initiativ till det femåriga projektet Sjungande barn. Syftet är att lyfta fram goda exempel på sångverksamheter med barn, men också att påverka politiker och andra beslutsfattare för att ge barnsången en större plats i förskolans och grundskolans läroplaner. I tidningen möter du Sjungande barns projektledare Ulrika Lind som tror att kyrkans erfarenheter och kunskaper har mycket att tillföra projektet.

I Linköping pastorat finns nu ett beslut om att hela pastoratet ska arbeta enligt Ung Musikplats koncept. KMT har tidigare skrivit om Ung Musikplats som leds av Lovisa Kronstrand Alinder och Lovisa Pilakouris. De har format en musikalisk kör- och orgelplattform för unga som bygger på fyra hörnstenar: musikteori, personligt ansvar, ökade kontaktytor inom församlingen och en strukturerad kursplan. Vi har pratat med dem om vad som hänt sedan projektets start.

I nummer tre kan du också läsa om arbetet med revisionen av 1986 års psalmbok och ett personporträtt med två damer som alltid sjungit i kör. Anna-Stina Wikström och Sonja Lund personifierar körtrappan. Sist men inte minst får vi ta del av Gotlands stifts stora satsning på unga organister som har blivit en angelägenhet för en stor del av öns kyrkomusiker.