Svenska Kyrkan lanserar aktionsplan för ökat orgelintresse

Publicerad: 11 mars 2021

Svenska kyrkans nationella aktionsplan för att fånga upp intresset för yrket och för orgeln som instrument har nu lanserats. 

Planen bygger på tre konkreta och mätbara mål. Varje församling i Svenska kyrkan ska bjuda in alla nioåringar till orgelupplevelser. Varje kyrkomusiker i Svenska kyrkan ska undervisa i genomsnitt en orgelelev. Och varje församling ska bjuda in till orgelaktiviteter för att visa på instrumentets möjligheter.

Organister i framkant – Svenska kyrkans nationella aktionsplan för att möta rekryteringsbehovet om 700 nya organister och kantorer fram till år 2030.

Organister i framkant – Svenska kyrkans nationella aktionsplan för att möta rekryteringsbehovet om 700 nya organister och kantorer fram till år 2030.

I svenska kyrkor finns i dag runt 3 400 orglar, vilket gör Sverige till ett av världens mest orgeltäta länder per capita. Det är ett unikt kulturarv som förvaltas och utvecklas av landets 2 000 kyrkomusiker. Samtidigt är trenden att färre elever söker sig till landets kyrkomusikaliska utbildningar och kommande år väntar stora pensionsavgångar bland kyrkomusiker. Fram till 2030 kommer Svenska kyrkan att behöva rekrytera 700 nya organister och kantorer. 

För att möta behovet av nyrekryteringar lanserar nu Svenska kyrkan en aktionsplan, ”Organister i framkant”. Planen löper under tio år och kommer att omfatta en mängd insatser och aktiviteter. Tre målsättningar har formulerats:

* Varje församling i Svenska kyrkan ska bjuda in alla nioåringar till orgelupplevelser.
* Varje kyrkomusiker i Svenska kyrkan ska undervisa i genomsnitt en orgelelev.
* Varje församling ska bjuda in till orgelaktiviteter för att visa på instrumentets möjligheter.

De tre målsättningarna ska uppfyllas varje år under tiden projektet pågår. Ett nätverk av engagerade kyrkomusiker har bildats i stiften som ska ge stöd och inspiration till församlingarna. En ny webbplats lanseras också, där ambitionen är att bygga en alltmer komplett resursbank för orgelspel och undervisning.

orgelkids

Under Lilla orgelfestivalen fick barn bekanta sig med orgelns funktioner genom att bygga en så kallad DO-orgel. Foto: Wikipedia

Projektet Organister i framkant sker i samverkan med Göteborgs internationella orgelakademi, som under flera år arbetat med att skapa stimulerande möten med orgeln. En sådan metod är DO-orgeln, ett ursprungligen nederländskt koncept, som innebär att barn på någon timma får bygga en egen orgel och sedan spela på den.

Över 2000 barn i Västsverige har hittills fått bekanta sig med orgeln på detta sätt. Svenska kyrkan har köpt in ytterligare ett tiotal DO-orglar för att sprida konceptet över landet.

Andra framgångsrika exempel är att kombinera orgelmusik med massage, eller konceptet Go Bach to Sleep, där deltagarna helt enkelt får lägga sig med en filt i kyrkbänkarna och slumra till toner av Bach.

Den typen av initiativ vill nu Svenska kyrkan sprida i landet för att sänka trösklarna och visa på orgelns rikedom av möjligheter.

– Vi vet att det finns ett stort intresse och fascination för orgeln, men också en stor respekt och kanske en osäkerhet inför att instrumentet finns i ett så tydligt kyrkligt sammanhang. Med Organister i framkant bjuder vi in till att lära känna orgeln på nya sätt, säger Marit Torkelson, handläggare för kyrkomusik på kyrkokansliet i Uppsala och projektledare.

– Vi lyfter också kyrkomusiker som ett framtidsyrke med säker arbetsmarknad och stora möjligheter. Inget annat musikeryrke har sådan bredd – utövande musiker, ensemble- och körledare, pedagog, entreprenör och konsertarrangör i samverkan med andra aktörer och frilansmusiker.

Läs mer på: www.organisteriframkant.se

KONTAKT

Marit Torkelson Projektledare, Organister i framkant Kyrkokansliet i Uppsala marit.torkelson@svenskakyrkan.se Tel. 0702 – 36 61 72

Hans Davidsson Konstnärlig ledare, Göteborgs internationella orgelakademi hans.davidsson@organacademy.se Tel. 0723 – 23 52 42