Linköpings domkyrka satsar på Bachmaraton

Publicerad: 16 april 2021

Två år framöver ska Bachs samtliga orgelverk framföras i Linköpings domkyrka. Verken räcker till 26 entimmes konserter – en i månaden med uppehåll under somrarna.
– Det här är en möjlighet både för oss som spelar musiken och för alla som vill ta del av programmet att fördjupa sig i Bachs musik och liv, säger Sara Michelin, domkyrkoorganist i Linköping.

 

Teamet som genomför Linköpings dompastorats Bachmaraton. Från vänster: Alexandra Pilakouris, Elias Fergin, Sara Michelin, Christer Staaf och Marie-Louise Beckman. Foto: Royne Mercurio

Teamet som genomför Linköpings dompastorats Bachmaraton. Från vänster: Alexandra Pilakouris, Elias Fergin, Sara Michelin, Christer Staaf och Marie-Louise Beckman. Foto: Royne Mercurio

Från april i år och fram till april 2023 ska det spelas orgelmusik av J S Bach i Linköpings domkyrka. Förutom organisterna i domkyrkan kommer även gästande organister att spela i konsertserien. Domkyrkopastoratets musikskola med orgelundervisning räknar för närvarande 37 elever och några av dessa kommer också att medverka vid en konsert. Man skulle kunna likna satsningen vid ett maraton för kyrkomusiker.

Idén att bjuda på samtliga Bachs verk inom en given tidsram är ingalunda ny. För tio år sedan sjösatte kyrkomusikerna Michael Dirks i Tyska kyrkan och Gabriella Sjöström i Sankt Görans kyrka, Stockholm, konsertserien BachiStan där inbjudna talare pratade om Bachs musik och liv utifrån sina egna erfarenheter i anslutning till konserterna. Nu återupprepar Michelle och Gabriella konceptet.

En annan Bachentusiast är kyrkomusikern Ulf Samuelsson som för cirka tio år sedan gav sig ut på en road trip på cykel och spelade Bachs musik i olika kyrkor och på olika orglar.

– Det finns ingen som har ensamrätt på att spela Bachs samtliga verk under en viss tid, och det går inte att plagiera andras koncept. För oss är idén att bjuda alla linköpingsbor och andra intresserade på Bachs fantastiska musik, som är en kombination av både hjärta och hjärna. Bachs musik är som domkyrkan själv: struktur och arkitektur samtidigt som rymd och skönhet, säger Sara Michelin.

”Motorerna” i det tvååriga Bachprojektet är förutom Sara Michelin – domkyrkomusikerna Marie-Louise Beckman, Alexandra Pilakouris och Elias Fergin, samt domkyrkokaplan Christer Staaf, som även är en duktig musiker och Bachkännare. Christer kommer att introducera konserterna och ge lyssnarna inblickar i musiken, dess struktur och mening. Bachs orgelmusik står aldrig utanför kyrkans sammanhang, säger Sara.

Bachs musik ska upplevas i det mäktiga kyrkorummet. Som här i samklang med domkyrkans valv: Foto: Royne Mercurio

Bachs musik ska upplevas i det mäktiga kyrkorummet. Som här i samklang med domkyrkans valv: Foto: Royne Mercurio

Arrangörskvintetten säger att de vill ge möjlighet för alla att uppleva musiken i samspel med domkyrkans rum och räcka musiken vidare genom levande spel. De är alla övertygade om att Bachs musik alltid kommer att inspirera och utmana nya generationer musiker och lyssnare.

Sara säger att Bachprojektet också kommer att fungera som fortbildning och fördjupning, och inte bara för Sara, Alexandra, Marie-Louise, Elias och Christer, utan för alla dem som finns runt omkring – elever, arbetslag, allmänhet och kyrkomusikerkollegor, skolor med flera.
– Bachs musik är universell och det kommer säkert att dyka upp nya idéer under projektets gång. Därför är det skönt att vi är flera som håller i projektet, säger hon.

Ett tag var det oklart man skulle dra igång konserterna redan i april med tanke på coronapandemins begränsningar när det gäller antalet besökare.
– Men vi valde ändå att starta som planerat. Istället för publika konserter kommer de första tre konserterna nu att spelas in och strömmas på Facebook och domkyrkans hemsida. Så får vi hoppas att kyrkorna snart kan öppna för fler besökare, säger Sara.

Sara Michelin är organist i Linköpings domkyrka och en av initiativtagarna till Bachmaratonet. Foto: Axel Arkstål

Sara Michelin är organist i Linköpings domkyrka och en av initiativtagarna till Bachmaratonet. Foto: Axel Arkstål

Vilket är favoritstycket?
– Det finns så mycket bra! Just nu skulle jag nog säga att det är stycket jag håller på med, partitan över fastepsalmen ”Sei gegrüsset, Jesu gütig, BWV 768”.

Och vilket är svårast?
– Triosonaterna!

Nästa måndag möter vi Casimir Käfling, 13 år, som har lärt sig Bachs triosonater.

Lars Bergström