Wessmans fick 350 musikbidrag i höstas

Publicerad: 3 maj 2021

Coronaeffekt

På Wessmans Musikförlag kan man tala om en coronaeffekt. Aldrig har förlaget fått in så många verk under en så kort tid.
– Bara under hösten fick vi in 350 verk. Många bidrag är välskrivna, men tyvärr har vi bara kapacitet att publicera 50–70 verk per år, säger Peter van Tour, nytillträdd redaktör i det gotländska företaget sedan ett halvt år sedan.

Peter van der Tour fick en rivstart som ny redaktör på Wessmans Musikförlag. Under hösten strömmade hela 350 musikverk in i redaktörens mejllåda. Foto: Wessmans Musikförlag

Peter van der Tour fick en rivstart som ny redaktör på Wessmans Musikförlag. Under hösten strömmade hela 350 musikverk in i redaktörens mejllåda. Foto: Wessmans Musikförlag

När KMT kopplar upp sig till Zoommötet med företagets vd Örjan Klintberg och förlagets nye redaktör Peter van Tour sitter Peter framför sin klaviatur på hemmakontoret i Visby. Kanske han spelar igenom något av alla inkomna förslag till utgivning.

I den digitala redaktörs-posten har kompositionerna strömmat in som aldrig förr – en trolig effekt av att kyrkomusiker under hösten haft mer tid och ro än vanligt att sätta av tid för komponerande.
– Det kommer in mycket fin musik som håller en hög kvalité, men vi är tvungna att göra en selektion, säger Peter.

Så frågan är vilka kompositioner som tar sig igenom nålsögat.
– Musiken ska vara korrekt noterad och tilltala musiker och sångare. Hantverket ska vara gott och musiken ska kännas fräsch och trevlig att framföra. Och det är en fördel om musiken låter annorlunda än för hundrafemtio år sedan, säger Peter med ett leende.
Andra kriterier för urvalet är att merparten av körsångarna ska klara av att sjunga verket, att texten har en adekvat tondräkt och det är ingen nackdel om det finns ett medvetet förhållande mellan melodi och harmonik.

– Vi måste också ta hänsyn till balansen mellan olika typer av körer. Även om de flesta körer är blandade körer så ska det också finnas mycket att välja på för både diskant-, barn- och damkörer, säger Peter.

Peter talar utifrån sina erfarenheter som både dirigent, musiklärare, körsångare och lektor i musikteori vid Norges Musikkhøgskole. Han är också doktorerad i musikvetenskap vid Uppsala universitet. Specialområdet är den klassiska musiken mellan 1750 och 1800 och inflytandet av de italienska konservatorierna på musikteorins pedagogik.

För det mesta kommer bidragen in i notform. Några stärker också upp med en Youtubelänk eller en mp3-fil.
– Allt behöver inte vara färdigt. Men det måste finnas något som är spännande i musiken och texten som går att förädla. Ibland diskuterar vi med kompositören och föreslår åtgärder i notationen som kan ha praktisk betydelse i arbetet med körer. Vi har ett nätverk med mycket skickliga arrangörer som vi samarbetar med. Slutprodukten ska både se aptitligt ut och klinga bra, säger Peter.
Det är den redaktionella bearbetningen som ger förlaget dess existensberättigande, menar han. Det är också den som gör att kunderna kan ställa krav på produkterna.

I Zoomprogrammet kommer Örjan Klintberg nu upp i helbild framför en svartvit affisch av Frank Zappa. Han inflikar med ett exempel på hur förlaget upprätthåller kvalitén:
– Det händer ibland att kunden upptäcker något som är fel i noterna. När vi får kännedom om detta ändrar vi det direkt så att nästa beställare får korrekta noter. Med den digitala tekniken går det väldigt lätt. Idag har vi inga stora lager. Det är bara av trycktekniska skäl som vi trycker större upplagor, säger han.

Den digitala tekniken har även inneburit mycket kortare leveranstider. Om en kyrkomusiker får ett sent önskemål om viss musik till en begravning kan hen beställa noterna via Wessmans direkt. Beställaren får då noterna så gott som omgående för egenutskrift. Och hen har tillgång till hela 270 000 verk! Wessman har nämligen ett samarbete med Hal Leonard Press som bland annat har rättigheterna till John Rutters musik.
– Vi är det största företaget i Sverige för digital distribution, konstaterar Örjan.

Örjan halkade in i det gotländska familjeföretaget Wessman ”på ett bananskal” då han gifte sig med dottern till förläggarna Sven och Ingrid Wessman. Han började i förlagets tryckeri och skaffade sig succesivt allt mer erfarenhet av musikförlagsbranschen. Kopplingen till körmusiken hade redan som både korist och mångårig kassör i Föreningen Sveriges körledare. Dessutom är Örjan hobbymusiker och spelar bas i ett bluesband. När Sven Wessman gick i pension så tog Örjan över vd-posten i företaget.

Det var makarna Sven och Ingrid Wessman som startade Wessmans Musikförlag som idag har 55 år på nacken. Vid företagets start arbetade Sven Wessman som musikkonsulent i Riksförbundet Kyrkans Ungdom. Där såg han ett stort behov av enklare musik för unga korister – inte minst inom konfirmandverksamheten. För att fylla hålet i notutgivningen satte han bland annat texter till musik av tyska tonsättare. Han skrev också nya texter till äldre musik av svenska kompositörer och tonsättare. Det var ett kostnadseffektivt sätt att producera musik eftersom rättigheterna till musiken hade gått ut. Och ungdomarna tilltalades av musiken. Idag har tredje generationen Wessman kommit in i företaget. Barnbarnet Lycke arbetar med leverantörs- och affärssystemen samt hemsidan.

Wessmans Musikförlag har sammanlagt fem anställda, bland annat kyrkomusikerprofilen Ragnar Håkansson som för inte så länge sedan fick den kungliga medaljen Litteris et Artibus för ”sina framstående konstnärliga insatser som musiker och främjare av den svenska kyrkomusiken”.

Idag står kyrkomusiken för 70–75 procent av Wessmans utbud på 50 000 artiklar. Räknar man bara med utbudet av egenproducerade artiklar är andelen 90–95 procent. Förhållandet mellan egenproducerat material och vidareförsäljning är mellan tummen och pekfingret fifty fifty.
Företaget har eget tryckeri med två digitalprintrar, vilket förkortar leveranstiderna.
– Man skulle kunna säga att vi är både nothandel, postoderföretag och grosshandlare, säger Örjan Klintberg.

Nu växer den digitala distributionen och allt fler körledare och korister skriver själva ut noter. Somliga börjar också använda datorplattor för att läsa noter, men fortfarande är det noter på papper som dominerar.
– Noter är inte gjorda för digital användning. Det är viktigt att det ser enhetligt och snyggt ut vid en konsert, säger Örjan.
Om detta har kompositören Kajsa Johansson skrivit det humoristiska stycket ”Trevligt att sjunga med pärm” som Wessmans ger ut inom kort. Verket är ett inlägg i debatten och en hyllning till pappersnoter. Det uppmanar också till scenisk aktivitet som exempelvis hockeyvrål.

”Anti-aging för rösten” och ”Älska körsång” är två titlar som Örjan Klintberg är särskilt stolt över.

”Anti-aging för rösten” och ”Älska körsång” är två titlar som Örjan Klintberg är särskilt stolt över.

Några andra produktioner som sticker ut i Wessmans katalog och som Örjan är särskilt stolt över är Elisabeth Bengtssons böcker Anti-aging för rösten som har fått ett stort genomslag i körvärlden.

Även boken Älska körsång av musikpedagogen Kjell Perder har rönt stor framgång. Kombinationen av bok och webbaserad sångkurs via Wessmans hemsida har fått stor uppskattning och kursen har hittills haft långt över 100 deltagare.

– Cornonastoppet för körverksamheten har gjort att vi har tvingats hitta andra lösningar. Nu kan vi också se fördelarna med dessa. Den webbaserade kursen som bygger på Perders bok visar hur snabbt och enkel det kan vara att sprida kunskap, säger Örjan.

Många tror att den digitala tekniken för möten och kunskapsöverföring – som har fått en hajp genom pandemin – har kommit för att stanna, så också Örjan Klintberg och Peter van Tour.
– Självklart kommer vi att gå tillbaka till fysiska gudstjänster. Men helt klart kommer digitala gudstjänster att leva kvar, och då kommer vi att behöva utveckla nya musikaliska uttryck för sändningar över nätet, gärna tillsammans med Sveriges kyrkomusiker, säger Peter.

Han ser många möjligheter, inte minst i det mindre formatet med exempelvis orgel och klarinett eller orgel och tvärflöjt.
– Vi har så många skickliga instrumentalister som skulle kunna utnyttjas på ett bättre sätt, säger Peter, som gärna skulle vilja se ett större inflöde av instrumentalmusik till förlaget.

Vad ligger i pipeline i Wessmans utgivning, Peter?

– Vi har en spännande bok på gång med klaverövningar av den berömda musikpedagogen Giambattista Martini som var verksam i Bologna under 1700-talet. En av dem som studerade för honom var ingen mindre än Wolfgang Amadeus Mozart. Genom Giambattistas klaverövningar kunde – och kan – man spela sig till hantverket att improvisera kontrapunkt. Jag har fotograferat hans övningar i arkiv i Italien. Dessa har jag sedan transkriberat.

– Nästa år kommer vi också att ge ut en nyutgåva av Mozarts Rekviem som uppfördes i Evora-katedralen i Portugal och som sänts i portugisisk teve. Det är ett manuskript där man har skrivit om orkesterstämmorna till fyra rätt låga instrument, två celli och två fagotter. Tillsammans med orgeln ger det här en förbluffande vacker klang till detta verk.