”Anti-aging förbättrar körens klang”

Publicerad: 26 maj 2021

Sabina Nilsson är en av 20 anti-aging-certifierade pedagoger i Sverige. Hon har haft kurser för sina kyrkomusikerkollegor i församlingen och pastoratet. Dessutom väver hon in anti-aging-övningar under sina egna körrepetitioner för att utveckla körernas klang.
Nu har turen kommit till seniorkörerna i KMT:s stora temaserie om körtrappan. Den 4 juni kommer tidningen med ett stort personporträtt på Elisabeth Bengtson Opitz, anti-aging-metodens grundare. Läsarna får också möta tre alerta seniorkörer.
Men vi tjuvstartar redan här med en intervju med en av Sensus anti-aging-pedagoger.

TEMA DEN MOGNA RÖSTEN. Sabina Nilsson arbetar som organist i Starrkärr Kilanda församling norr om Göteborg. Hon var med när den andra kullen av anti-aging-pedagoger i Sverige certifierades för fem år sedan. Sedan dess har pedagogerna träffats en gång om året för att uppdatera sig på metodiken, om man nu undantar det nyligen genomlidna pandemiåret.
– Fördelen med det här sättet att arbeta med rösten är att man arbetar väldigt fokuserat med en sak i taget utifrån vad man vill uppnå. Övningarna är enkla, mycket handlar om att hitta rätt muskler, att slappna av i käken och hur man ska forma mun, läppar och tunga, berättar Sabina.
Det handlar alltså en hel del om kroppsmedvetenhet, hållning och om att uppnå balans mellan de muskler som ska aktiveras och de som ska slappna av.

Det som Sabina Nilsson uppskattar med anti-aging-metodiken är att fokus ligger på en sak i taget.

Det som Sabina Nilsson uppskattar med anti-aging-metodiken är att fokus ligger på en sak i taget.

När anti-agingpedagogen instruerar nämner hen muskler och andra kroppsdelar vid dess rätta anatomiska namn, som exempelvis raka bukmuskeln, bröstbenet och blygdbenet.
– Om man har möjlighet är det bra att undervisa i mindre grupper. Det ger trygghet och då vågar man också korrigera varandra. Man jobbar väldigt fysiskt, lyssnar med öronen, tittar och ”klämmer”, berättar Sabina.
En stor del av kursen tar upp hur man formar vokaler och konsonanter. Viktigare än vad man sjunger är kroppshållning, andning och munhålans form. För det mesta duger barnvisor och enkla ramsor eller slingor som utgångspunkt för övningarna.
– Som pedagog kan man fantisera och improvisera rätt mycket. Det viktiga är att visa, känna, lyssna och iaktta. Allt utgår från röstapparatens fysiologi, hur muskler, luft, svalg, munhåla och tunga samverkar för att bilda vokaler och konsonanter, säger Sabina.
Sabina använder ofta speglar för att koristerna själva ska få chans att både höra och se när klangen är som den ska vara.

Vox Feminale är en av körerna som Sabina Nilsson leder och som har fått pröva anti-aging. En annan kör är den blandade kören VocAle. I båda körnamnen har Sabina vävt in Ale, som är den kommun körerna verkar i. Båda tillhör Starrkärr Kilanda församling. Foto: Bengt Svensson

Vox Feminale är en av körerna som Sabina Nilsson leder och som har fått pröva anti-aging. En annan kör är den blandade kören VocAle. I båda körnamnen har Sabina vävt in Ale, som är den kommun körerna verkar i. Båda tillhör Starrkärr Kilanda församling. Foto: Bengt Svensson

I sina egna körer eftersträvar Sabina en homogen klang för hela kören. Idealet är en fri och naturlig klang med många övertoner. Det kräver att man öppnar upp så att det bildas resonans.
För sina korister framhåller Sabina ofta bilden av en operasångare som använder hela ansiktet för att få tydliga vokaler och konsonanter.
– Många körsångare har ett lite för nollat uttryck och verkar rädda att ta ut rörelserna i ansiktet. Ofta när jag ser en kör tänker jag hur mycket bättre det skulle låta om de lät hakan falla, säger hon.

Men det räcker inte att gå på anti-aging-kurs eller att få några anvisningar på en körrepetition. När det är dags för konserten ska rösten sitta där, frimodig, avspänd och öppen. Då ska allt kopplas på automatiskt: hållning, andning och aktivering av rätt muskler.
Ska en anti-aging-kurs ge utdelning krävs det av kursdeltagaren att hen gör sina övningsuppgifter regelbundet, helst ett par gånger om dagen mellan kurstillfällena. Eller som upphovskvinnan till anti-aging, Elisabeth Bengtson Opitz, säger: ”Use it or you lose it”.

Sittande övning med gummiband för att träna andningsmuskulatur. Foto: Sensus

Sittande övning med gummiband för att träna andningsmuskulatur. Foto: Sensus

Gå kurs eller boka workshop för kören
Intresserad av att gå en anti-aging-kurs med Elisabeth Bengtson Opitz eller någon kursledare från Sensus anti-aging-nätverk? Eller vill du boka en anti-aging-work-shop med kören? Gå in på www.sensus.se och sök på anti-aging.