Tidig stämsång i Gothem socken

Publicerad: 9 juni 2021

Det finns vissa platser i Sverige som utmärker sig när det gäller att tidigt starta körer. Flera socknar på Gotland hör dit – varav Gothem på östra Gotland är en. Därför var det särskilt spännande att KMT:s reportage under vecka 22 var just från Gothem.

Det skriver Ragnar Håkansson som i arbetet med sin bok om den svenska körmusikens historia av en slump kom över fyra handskrivna notböcker från Gothem.

Ragnar Håkansson är en stark profil inom svenskt körliv. Tidigare i år fick tilldelades han den kungliga medaljen Litteris et Artibus för ”sina konstnärliga insatser som musiker och främjare av den svenska kyrkomusiken”. Foto: Privat

Ragnar Håkansson är en stark profil inom svenskt körliv. Tidigare i år fick tilldelades han den kungliga medaljen Litteris et Artibus för ”sina konstnärliga insatser som musiker och främjare av den svenska kyrkomusiken”. Foto: Privat

I mitt arbete med arkivmaterial från svenska kyrkokörer råkade jag av en tillfällighet komma över fyra handskrivna notböcker från Gothem. Så här var det: Jag fick för mig att jag borde prova hur ett psalmodikon lät – detta ensträngade stråkinstrument var ju viktigt för de tidiga kyrkokörsångarnas möjlighet att på egen hand lära sig sin stämma.

Jag tog kontakt med en organisation som heter »Nordiska psalmodikonförbundet« – med säte i Stockholm – och visst hade man psalmodikon att sälja. Särskilt ett fick mitt hjärta att bulta lite extra – ett psalmodikon från Gothem, där dessutom som extra bonus medföljde fyra stämsångböcker. Psalmodikonet har nog i princip varit obrukat sen jag köpte det – men stämsångböckerna har jag studerat desto noggrannare.

Jag fick kontakt med en sentida släkting till en klockare från runt sekelskiftet i Gothem och hon kunde med bestämdhet säga att dessa böcker brukats från 1830-talet. En papperskonservator bedömde att pappret kunna ha varit tillverkat runt 1820. I en liten notis på en av pärmarnas insida finns fyra namn som kan knytas till det musikaliska sällskap som bildas i Visby 1815.

Gothems kyrka på Gotland är från tidig medeltid. Koret med absid och sakristia byggdes redan vid 1100-talets slut och 1200-talets början. Foto: Jürgen Howaldt

Gothems kyrka på Gotland är från tidig medeltid. Koret med absid och sakristia byggdes redan vid 1100-talets slut och 1200-talets början. Foto: Jürgen Howaldt

Det är alltså möjligt att fyrstämmig körsång klingat i Gothem redan på 1820-talet. För sjunga kunde man i Gothem. När Carl von Linné gör sin öländska och gotländska resa år 1741 skriver han: »Kyrkan var vacker. Manfolken och kvinnfolken sjungde var sin vers av psalmerna, under vilket det andra könet höllt alldeles tyst.”

Det är fyra böcker – en för varje stämma och de innehåller både sakral körmusik och profan. Från ena sidan på boken finns sångerna för kyrkligt bruk och vänder man på boken finns sångerna för profant bruk. Notationen är huvudsakligen för psalmodikonspel – men här finns också notation på notlinjer. Allt är prydligt och sirligt skrivet. Böckerna innehåller ett sextiotal körsatser fördelade lika mellan profant och sakralt.

Om detta och mycket annat kommer man att kunna läsa i historieboken om de svenska kyrkokörerna »Vi sjunger aldrig på sista versen« som planeras komma ut under hösten 2021.

Ragnar Håkansson