Ett nytt år med nya möjligheter!

Publicerad: 20 januari 2022

Många av oss funderar på vad vi ska satsa på under 2022. Det gäller både privat och i arbetslivet. En del av oss har kanske slutat med att ge konkreta nyårslöften. Det är ofta svårt att ändra på vanor och attityder medan andra saker är betydligt lättare att hantera. Mycket i vår omvärld har radikalt förändrats under de senaste åren och det har blivit svårare att ta någonting för givet.

Under Zoom-perioden har jag märkt att Sverige blivit mindre. Ja inte till ytan förstås, utan på så vis att vi kommit varandra närmare från olika landsändar. Jag tänker kanske framför allt på projektet ”Hållbara körledare”, en serie av föreläsningar och diskussioner med olika teman, där jag hade förmånen att träffa så många fantastiska kollegor. Vi längtade nog alla efter fysiska möten igen, men just detta projekt hade nog knappast blivit av eller ens varit möjligt om inte omständigheterna varit som de var. Jag mötte vardagshjältar från hela Sverige. Personer som gjorde det omöjliga möjligt i körsverige!

2022 och framöver bör Svenska kyrkan uppvärdera sina kyrkomusiker. Vi är ledare för körsången, den största frivilligrörelsen, inom Svenska kyrkan. Vi spelar på gudstjänster, vigslar, dop, begravningar och mycket annat. Vi finns med i konfirmandarbete, barngrupper och bland vuxna. Kyrkomusiker är också, i rollen som kulturbärare, ledare för Sveriges största konsertarena med konserter och musikgudstjänster i Svenska kyrkan. Det är mycket som vi kyrkomusiker gör och vi satsar oerhört mycket av oss själva i verksamheten, ofta på bekostnad av vårt privatliv. Det är inte alltid som insatsen ger det utslag i löneöversynen som den borde.

KMR har länge varnat för den kommande kyrkomusikerbristen och påtalat behovet av utbildningsinsatser för att nå målet om 700-900 nya kyrkomusiker under de närmaste tio åren. Om det ska bli möjligt måste Svenska kyrkan snarast fatta de rätta besluten och inte dra detta i långbänk. Fattas inga beslut blir det stora bekymmer för församlingslivet framöver. Rekryterande miljöer måste tillskapas i alla våra församlingar.

Ett nyårslöfte jag har gett mig själv är försöka prata mer om attityder, bemötanden, respekt för professionen och om våra självbilder när jag är runt på medlemsmöten. Jag blir ledsen när jag ser att kollegor inte far väl på sina arbetsplatser, inte möts av respekt för sina yrkeskunskaper eller blir dåligt bemötta. Precis som vi respekterar en läkare, snickare, lärare eller teolog ska vi också bli respekterade av andra för det vi kan och står för. En arbetsgivare kan inte heller ta bemanning och personal för givet. Svenska kyrkan har sina anställda som längst tre månader framåt. Det är viktigt att vara medveten om. Bra förutsättningar, villkor och attityder är avgörande för hur arbetet ska kunna bedrivas.

Till sist vill jag ändå understryka att jag anser att vi kyrkomusiker har det mest fantastiska musikeryrke som man kan ha. Vi får spela själva, leda andra musikaliskt och förhoppningsvis även undervisa.

Gott nytt och välsignat år och önskar jag Dig!

Nils-Gunnar Karlson, Förbundsordförande