Snabbkurs i 2013 års utbildningsordning för kyrkomusiker

Publicerad: 15 februari 2022

2013 års utbildningsordning för kyrkomusiker började i praktiken att gälla från 1 aug. 2014. (Föregående utbildningsordning från 1991)

För att bli kyrkomusiker i Svenska kyrkan behöver du avlägga

Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen som finns på C-nivå, B-nivå och A-nivå
B-nivån förutsätter inte utbildning på C-nivå<br>
A-nivån förutsätter utbildning på B-nivå.

Utbildningen består av tre delar:

1.Fackutbildning i kyrkomusik

2.Stiftsförlagda utbildningsmoment

3.Pastoralteologisk utbildning

 

1. Fackutbildning i kyrkomusik

Utbildningen förutsätter att man har goda färdigheter i pianospel, orgelspel, sång, körsång och musikteori. Ofta har man spelat redan i unga år.  En del växlar också till kyrkomusiken från en annan musikerprofession.

Olika möjligheter finns. Man kan gå en tvåårig folkhögskoleutbildning eller en motsvarande högskole- eller musikhögskoleutbildning på 120 hp. Man kan välja att börja direkt på konstnärlig kandidatutbildning (180 hp) med inriktning kyrkomusik. Denna ges på ett antal musikhögskolor och på denna utbildning är antagningskraven högre än på den tvååriga utbildningen.

Den nivå man tar sin kyrkomusikaliska fackexamen på, är avgörande för nivån på  Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen, som ges på nivåerna A, B och C.

2. Stiftsförlagd utbildning.

Parallellt med eller efter den musikaliska fackutbildningen görs en intresseanmälan till det stift man önskar tillhöra. Då etableras kontakt så att man kan planera och genomföra åtta veckors handledd och oftast betald praktik i församling, dels Mötesplats stift – student (MSS) under åtta till tio dagar. Ett s.k. stiftsintyg erhålls.

3. Pastoralteologisk utbildning för kyrkomusiker

Den tredje delen av Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen är 20 veckors utbildning i pastoralteologi vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala eller Lund. (Utbildningen ges för närvarande endast som halvfartsutbildning under två terminer, undervisning måndag-tisdag.) För den som går en utbildning i kyrkomusik på folkhögskola finns möjlighet att läsa den pastoralteologiska utbildningen integrerat med den musikaliska. Då förläggs tre utbildningsveckor (av 20) i Lund eller Uppsala och den totala studietiden förlängs en termin.

Svenska kyrkans utbildningsinstitut utfärdar examensbevis OBS!  Del 2 och 3 krävs på alla nivåer, men behöver bara göras en gång, även om fackutbildningen fortsätter på nästa nivå.

 

Läs mer på https://internwww.svenskakyrkan.se/Musik/kyrkomusikerexamen

Och publikt på www.organisteriframkant.se

 

utbildningsordning_460