Tema: Vägen till orgeln

Publicerad: 28 februari 2022

Vägen till orgeln kan se olika ut och ha olika mål. I mars-numret får du läsa om Martin Riessen, orgelnörd, ett epitet som han själv är nöjd med. Orgelbyggaren Tore Johansson ger oss ett orgelvårdstips och uppmanar oss att titta in i orgeln. Och serien med intervjuer av kyrkomusikstuderande går vidare. Lite extra uppmärksamhet ägnas åt den nedläggningshotade kyrkomusikerutbildningen på Marie Cederschiöld högskola (Sköndal).

Nu byter avdelningen för recensioner namn till Recensioner och tips och vidgar därmed möjligheterna för kortare tips. Många lediga tjänster. Det verkar som vi öppnar nu för ett liv efter pandemin.