Majnumret av KMT

Publicerad: 12 maj 2022

I majnumret av KMT kan vi läsa om Kyrkosångsförbundet som satsar på ungdomskör och som nu vill tänka i nya perspektiv och vrida på arbetet så att det når ända ut till församlingarnas körsångare och körledare. Det ska ske genom nätverksarbete och regional verksamhet i hela landet. Och på Kungl musikhögskolan(KMH) i Stockholm blev det drygt 60 personer, mestadels unga studenter som på fritiden övade och genomförde Matteuspassionen av Bach. Vi möter också kyrkomusikstudenter på KMH och tar del av hur de tar sig igenom utbildningsystemet och så ger Catarina Grönlund ett orgelvårdstips.