KMT 1-2 ute nu

Publicerad: 27 januari 2023

2023 är här. Efter en längre tid av förhandlingar och ovisshet  är nu KMR en del av det nya fackförbundet Sveriges Lärare och med i grunden oförändrade villkor. Läs mer om detta i ledaren. KMR kan även fortsättningsvis driva sin specifika frågor och en del av dessa kan du läsa om i rapporten från ombudsmötet.

Nu är tid att vidga våra och andras vyer till påfyllnad, som ger lust och glädje i arbetet. Läs Joakims reseberättelse, om körfester, barns orgelspel och Levande musikarv m.m.

Väl mött under 2023!